آخرین به روزرسانی لیست شرکت‌های خدمات انرژی ارزیابی شده در بخش صنعت مطابق جدول زیر می‌باشد:


ردیف نام شرکت استان تلفن نمابر آدرس الکترونیک
1 احداث کنترل تهران 021-40442140 021-40442150 www.ehdascontrol.com
2 آذر ستاویز آذربایجانشرقی 041-34777277 041-34777300 www.azarsetaviz.com
3 آریان بهسا تهران 021-66086739 021-66086738 www.behsa.ir
4 آریسا صنعت فرآیند-کنترل سازان فرآیند اصفهان 0311-6257741 0311-6257741 www.control-sazan.com
5 آسیاوات تهران 021-88778014 021-88870687 www.asiawatt.com
6 الوند پردازش آپادانا تهران 021-66573913-14 021-66573912 www.alpaco.ir
7 بهپویان امین منتظر خراسان رضوی 051-37136111-22 051-35425608 www.behpouyan.ir
8 بهینه سازان صنعت تاسیسات تهران 021-44250955و 44283711-021 021-44281382 www.behineh-sazan.ir
9 بهینه سازی هوشمند انرژی فارس 0711-6480010 0711-6480011 www.inenop.com
10 پرتو شفق آذر آذربایجانشرقی 0411-3377697 0411-3377696 www.psaengco.com
11 سامان انرژی نفیس تهران 021-66062906 021-66062906 www.sen-co.org
12 سمن نیرو جدید سمنان 33466291 - 023 33465613 - 023 saman_niroo@yahoo.com
13 معیار توسعه نیرو تهران 021-44467033 021-44423956 www.meyarniroo.com
14 مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا) آذربایجانشرقی 0411-4771507 0411-4791135 www.mona-consultants.com
15 مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) خراسان رضوی 0511-8538448 0511-8525235 www.moniranco.com
16 مهندسی مشاور حاسب انرژی بوشهر 0771-5555011-12 0771-5557989 www.mohasebanco.com
17 مهندسی مشاور خانه انرژی ایرانیان تهران 021-44810176 021-44810177 www.energyHouseCo.com
18 مهندسین مشاور نیرو تهران 021-88722953-6 021-88724847 www.moshaverniroo.com
19 یلدای سهند البرز 026-34442350 026-34465801 www.yesesco.com
//isti.ir/Xeu7